REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu GamersWay.com

2. Przez użyte w regulaminie pojęcia należy rozumieć:

• portal, serwis – strona http://gamersway.eu/;
• użytkownik – osoba korzystająca z portalu.

3. Użytkownik bez akceptacji owego regulaminu nie może skorzystać z usługi posiadania konta w serwisie. Przy rejestracji nowego konta użytkownik wyraża zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

4. Administracja portalu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie i w serwisie, a o wszelkich zmianach użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną poprzez adres e-mail podany przy rejestracji konta.

5. Użytkownik korzystając z serwisu wyraża zgodę na wysyłanie, odbieranie i przechowywanie plików cookies związanych z jego aktywnością w serwisie.

6. Dane użytkowników są przechowywane przez GamersWay w elektronicznych bazach danych i nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

§2 Zakazy

1. Zabrania się działania na niekorzyść portalu w jakikolwiek sposób, szczególnie poprzez ataki hakerskie.

2. Zabrania się używania niestosownych opisów, które są o charakterze wulgarnym, nieetycznym, rasistowskim, obraźliwych bądź nawiązujących do przemocy.

3. Zabrania się używania niestosownych nazw, które są o charakterze wulgarnym, nieetycznym, rasistowskim, obraźliwych bądź nawiązujących do przemocy.

4. Zabrania się używania awatarów prezentujących treści erotyczne, wulgarne, rasistowskie, nazistowskie, nieetyczne bądź obraźliwe.

5. Zabrania się wykorzystywania błędów portalu, a jeżeli takie występują należy je zgłosić przez dział „Pomoc”.

6. Zabrania się podszywania pod innych użytkowników, administratorów lub osoby publiczne.

7. Zabrania się rozsyłania szkodliwego oprogramowania w jakikolwiek sposób.

8. Zabrania się obrażania, poniżania lub wyśmiewania innych użytkowników portalu bez względu na powód.

9. Zabrania się nadużywania działu „Pomoc”: nagminnie zgłaszając jednego użytkownika, wysyłając spam w zgłoszeniach lub w inny szkodliwy sposób, który utrudni sprawność i poprawne działanie owego działu.

§3 Kary

1. Podmiotem zajmującym się karaniem złych zachowań użytkowników są administratorzy portalu.

2. Administratorzy nakładają karę adekwatną do popełnionego czynu:


• łamanie prawa międzynarodowego lub krajowego jest karane całkowitym usunięciem konta użytkownika i jego działań w serwisie,
• przy innych złamanych zakazach administrator ocenia sytuację i nakłada karę: ostrzeżenie, tymczasowa lub permanentna blokada konta.

3. Administratorzy mogą nakładać kary za czyny nieuwzględnione w regulaminie po uznaniu ich za nieetyczne bądź szkodliwe.

4. Odwołanie od kar lub prośby o ich skrócenie można składać w ogólnodostępnym dziale (pod adresem: http://pomoc.gamersway.eu/) lub poprzez e-mail: complaints@gamersway.eu.

Ostatnia edycja regulaminu: 27-07-2018r.